1433. 27. august.


Vis herreds tingsvidne om, at Evert Skrøder, borger i Flensborg, og dennes hustru Johanne, har skødet deres ejendomsret til møllestrømmen i Meden til hr. abbed Oluf af Ryd kloster, som repræsenteres af en gejstlig herre ved navn hr. Johannes Lange.

Tekst

Vis herreds tingsvidne om, at Evert Scroder borgher to Flensborgh, og dennes hustru Johanne, har skødet deres ejendomsret til møllestrømmen to Medhem til en gejstlig herre ved navn her Johannes Langhen to abbet Olaves hant to Rudecloster.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.