1433. 27. september.


Et sognevidne om, at skoven Sønder Levring tykke har hørt til Levring by i 40 år eller længere.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et sogne vinde att Synder Leffringh tyck haffuer legit tiil Leffring bye vdj xl aar och mere etcetera[1]

Datum mcdxxxiij then søndag paa[2] sancti Michels dag : ♦

1. etcetera] mgl. i B-reg. 2. paa] således også i B-reg.; sandsynligvis fejl for fore.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.