1433. 19. oktober.


Arvid Bentsen m.fl. udsteder vidisse på to breve vedrørende domkirken i Lund. I det første fra 16. maj 1388 skøder Jakob Absalonsen af Sjörup, væbner, sin gård i Malmø til bygningsfondet ved domkirken i Lund mod afholdelse af årtider for ham selv og hans hustru Margrete. I det andet fra 17. juni 1421 bevidner Mogens Båd, landstingshører i Skåne, m.fl., at Folkvin, provst i Lund, med lovhævd forærer domkirken i Lund en gård i Norrvidinge.

Tekst efter A.

Tekst

... e eller see withne wj Arwidh Benctsøn , Byrge ... then samme staddenzs, thet wj hafwe seeth oc ... wskaddhæ met theres helæ hengændhe jnsig ... rdh, som hær staar æpte screffwith. ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 1388. 16. maj, 4. rk. III nr. 396) ♦

Thet andhre breffuit ær oc wskrabith met sinæ helæ hængendæ jnsiglæ oc lwdher ordh fra ordh, som her æpter ffwl. ♦

Ffore allæ men thettæ breff see æller høræ (etc. = DD 1421. 17. jun., nr. 14210617001) ♦

Til hwez tinge witnisburdh ære wore jnsiglæ trwcthe nædhen paa thette breffuit, giuetth aar æffther warz herres byrd moccccoxxxoiijo annen dagen æffther næsth sancti Luce dagh. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.