1433. 28. oktober. Halmstad


Peter Saxtorp i Halmstad erklærer at skylde Elene Mogensdatter, enke efter Eskil Klementsen, seks lødige mark, som han efter hendes død ligeligt fordelt skal betale til seks klostre.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn som thetthæ breff se eller høre lasith helsar iac Pether Saxtorp j Halmstadhe ewindherliga meth gwd ♦ Thet scal allwm witherligit[1] wara neruarendes oc tilkamascwlendes ath iac witherkennis mic meth thettha mith opna bref geldscyldwgh at wara hedherlig quinna hwsfrv Ellna Maenssadather Eskil Clemitsøns eftherlewande sex lødogamarc efther henna døth betala scwlendes af mic eller af mina arwinga innan attha wgna dagh efther henna døøth swaswm her efther screwet staar ♦

Førsth scal Wasthena closther hawa ena lødøgamarc oc tre schvla[2] wtgiwas j Lwnd en schal giwæs til grabrødra closther oc en til swortabrøthra closter oc en til nwnna closter oc en scal giwas til wara frwa closter j Landeskronæ oc then syetthæ scal giwas til Helsingbargs closter hwilka sex lødøgamarc j gen sta føre the tre gardha iac af forde hwsfrv Elna løsthe j Ottarp ligendes

Vare thet swa ath iac eller mina arwinga ey the sex lødøgamarc innan then førescrefna dagh wtgawe tha sæther[3] iac min gaard til panth j Tidarp ligendes j Rønabyerghaheret j hwilkin nw j boor Pether Benctsøn oc giwer en øre bywgh til landgilde meth al then garz tilligelse ♦ Oc hwath then gaard scylde kan thet scwla frwrna i Bosøø closter wpbære fore vigiliis oc saltare. ♦

Item bindher iac mic til oc mina arwinga then forde gaard at fri oc hemlæ føre eth panth swa lenge til the forde sex lødøgamarc beredhe wardæ af mic eller af mina arwinga meth swadanth førescrewet wilkor om the forde thre gardha j Ottarp mic eller mina arwinga fra winnas meth retthe tha scal thettha bref døøth ware oc engen makth hawa ♦

Til mere wisse oc bethra forwaringh henger iac mith insigle føre thettha bref meth flere gotha mens insigle som er her Maens Pethersøns sognaprest i Asmundorp Hermen Stafinsøns bargamestare j Landeskrona Bertil Scønawæther byman j then samma stath ♦

Giwet ar efter gwdz byrdh thwsanda firahwndratha trætywæ pa thet thredia pa sancta Symonis et Jwde daagh ♦

1. witherligit] evt. witherligtt. 2. schvla] rettet fra sclvla. 3. sæther] rettet fra sather.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.