1433. 29. november.


Fru Thora (Eriksdatter (Mus)) skøder Hårup og Halved til biskop Ulrik Stygge af Århus.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et frue Thoris skøde breff paa Haarup och Halduid / ♦

Datum mcdxxxiijo vigilia beati Andreæ apostoli : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.