1433. 4. december. Rom


Franciscus (Condulmarus), pavelig kammermester, kvitterer Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop i Roskilde, for at have betalt en del af sine servispenge til det pavelige kammer (160 guldfloriner) samt tre af de mindre afgifter (15 guldfloriner), modtaget på vegne af kammeret af Angelus Cavazza, biskop i Poreč.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Universis etc. Franciscus etc., quod Johannes episcopus Roskildensis pro parte et in deductionem sui communis servitii, pro quo in dicta camera etc., fl. auri de camera 160 ipsi camere, A.[1] episcopo Parentino etc. pro ipsa camera recipiente, necnon pro parte et in deductionem trium minutorum servitiorum familiaribus et officialibus domini nostri pape debitorum fl. auri similes 15 clericis dicte camere ipsius et familiarium et officialium nominibus recipientibus die date presentium tempore debito realiter et cum effectu solvi fecit.

De quibus quidem etc.

In quorum etc.

Datum etc.[2] 1433 indictione 11 die 4. dec. pontificatus anno 3.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.