1433. 9. december. Rom


Det pavelige kancellis optegnelse om at Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop i Roskilde, har betalt en del af sine servispenge til kardinalkollegiet (171 guldfloriner); pengene skal fordeles mellem 12 kardinaler.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1433] Rome die predicta[1] Johannes episcopus Roskildensis solvit fl. 171. Fuit promotus Rome 7. id. jan. anno 1; fuerunt in ejus promotione card. 12.

1. die predicta] = 9. mensis dec.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.