1433. . [Odense]


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster tidligere bestemmelser vedrørende en gård i Odense, som nu bebos af en person ved navn Niels Bødker.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

39. Item konningh Eriicks stadtfestels paa forne gaardt.

Wdtgiffuitt wnder Gudtz aar 1433.

Breff paa then gaardt, szom Niels Bøckher i bor.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.