1433. .


Domprovsten i Lollands Sønderherred dømmer i fællesskab med provsten i Lollands Nørreherred et stykke jord, som ligger i Torpe mark (Avnede sogn, Lollands Sønderherred), og en eng, som kaldes Snauelsmade (Skovlænge sogn, Lollands Sønderherred), til Skovlænge kirke.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

Det første er et pergamentsbrev lydende, at domprovsten med Nørre herrits provst dømmer dend jord, som ligger i Torpe mark, og dend eng, som kaldes Snauels mad, at blive til Skovlænge kirke.

Datum 1433.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.