1433.


Et skødebrev på gods i Serridslev udstedt til kirken.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Ett skiøde paa pergamentte, att thett guodz y Serrisløff er schiøtt thill kirchend, ♦

Anno 1433 ♦

b):

Et pergamendtz schiøde paa det goedtz i Serritzløff, at det er schiødt till kircken, ♦

1433. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.