1433..


Bekræftelse af, at hr. Sten (Tygesen) Basse var blevet indført i det gods i Klinte sogn i Skam herred, som han købte af Kalle Klausen (af Egense).

Tekst efter reg.

Tekst

Her Steen Basse bleff indført i enn gaard i Norreby och enn i Clinte och tho wongessgang i Ebbeøe, huilchet goedz som hand kiøbte aff forne Kalle Claussonn [a], ♦

1433 ♦

a. huilchet goedz som hand kiøbte aff forne Kalle Claussonn ] DD 1432, nr. 14329999018.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.