1433. .


Brev om indførslen af hr. Sten (Tygesen) Basse i det gods i Jersore og Æbelø skov, som han havde købt af Ingeborg, enke efter hr. Henrik Jensen (Reventlow).

Tekst efter reg.

Tekst

Her Steen Basses indførssels breff i forne guodtz[a]

1433 ♦

a. forne guodtz] DD 1432, nr. 14329999019.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.