1433. .


Bønderne i Nyborg len fritager efter anmodning fra lensmanden, hr. Sten (Tygesen) Basse, denne for ansvar for alle uvante krav samt overgreb.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Steen skiød sit skiell thill bønnderne i Nyborrigh leen, och the aarsagde och vndschylte hannem for ald wseeduandlig paaleeg och wrett ♦

1433 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.