1433.


Jens Olufsen i Århus skænker Maribo kloster en skilling grot årligt af en gård sammesteds.

Tekst efter reg.

Tekst

Jens Oluffsøns breff i Aars paa en skilling grott aarligen thill closterett aff en gaard sammestedz. ♦

1433. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.