1433.


Vidisse af et brev udstedt af biskop Jens til Maribo kloster vedrørende 400 mark lybsk.

Tekst efter reg.

Tekst

Vidisse aff bisp Jensis breff[a] thill closterett paa 400 ℳ lysk (!) ♦

1433. ♦

a. breff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.