1433.


Et pantebrev på gods i Skjoldborg sogn og Stagstrup sogn.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett panthebreff paa gotz j Skioldborg sogenn och vdj S<t>axtrup[1] sogenn : ♦

Datum Mcdxxxiij . ♦

Oversættelse

Et pantebrev på gods i Skjoldborg sogn og i Stagstrup sogn.

Givet 1433.