1433.


Tingsvidne om, at man aldrig har erfaret andet, end at Voer kloster har sine egne tovmænd i Voer sogn (Voerladegård sogn), som er sandemænd og nævninger i sager om helligbrøde og ran.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingswedne athj aldrigh kunde spøre eller høre andit, end Worcloster haffuer sin egnne toff mend i Worsogenn, som er sand mend, helligh brøde neffningh och raffns neffningh ♦

Daterit, mcdxxxiij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.