1433.


Et tingsvidne om Peder Olsens pantebrev på enge i Sterups mark og Bastholms mark.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth tings wiidnne epther Per Ollszønns[1] pannthe breff paa iiij ennge y Sterups march [2] oc enn enng y Bastholms march[3] : ♦

Mcdxxxiij ♦

1. Per Ollszønns] Per Ollsøns reg. (1573). 2. Sterups march ] Sterrupsmarck reg. (1573). 3. Bastholms march] Basthollmsmarck reg. (1573).

Oversættelse

Et tingsvidne efter Peder Olsens pantebrev på 4 enge i Sterups mark og en eng i Bastholms mark.

1433.