1433. [Næstved]


Laurids Bydelsbak, væbner, skænker gods til Næstved Skt. Peder kloster for en årlig sjælemesse.

Tekst efter reg.

Tekst

Lauris Bydelbag aff wabn vnnthæ gaff oc skøttæ closter alt sziit jorde gotz i Nestuet som ær eet steenhws po Koberg ♦ Item een jordemwn synden ther næst optil ♦ Item een jordemwn liggendis østen oc østen synden wet steenhwset dog emellen then jordemwn oc stenhuss løber eet snæbert lidæt stræde ♦ Item een ødhe gard som hans fader hær Eric Bydelbac fik aff Henric Wille forscrefne[a] huilken som ligger for østen wet thet stræde som man gaar tiil swortæ brödre emellen then gard som Atzer Skaning ottæ oc Henric Guldsmets gard met alt andet sit jordegotz i Nestuet ♦ Hær foræ skullæ brøderne holde een arlig begængelsse ♦ Mcdxxxiii ♦

a. forscrefne] Dipl. Dan. 1410, 14109999042. .

Oversættelse

Laurids Bydelsbak, væbner, undte, gav og skødede alt sit jordegods i Næstved til klosteret, således et stenhus på Kobjerg, fremdeles et stykke jord umiddelbart syd herfor, fremdeles et jordstykke der ligger mod østsydøst ved stenhuset, dog adskilt af et snævert lille stræde, fremdeles en ødegård, som hans fader hr. Erik Bydelsbak fik af førskrevne Heinrich Wille, hvilken ødegård ligger mod øst ved det stræde, ad hvilket man går til sortebrødrenes kloster, imellem Henrik Guldsmeds gård og den gård, som Asser Skåning ejede; med alt sit øvrige jordegods i Næstved. Herfor skulle brødrene afholde en årlig sjælemesse. 1433.