1433.


Tinglysning af Laurids Bydelsbak overdragelse af gods til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Laurencius Bydelbac de Brængtwet in placito scotavit nobis bona prememorata[a] ♦ Mcdxxxiii ♦

a. bona prememorata] Dipl. Dan. 1433, 14339999040 .

Oversættelse

Laurids Bydelsbak af Bregentved skødede os førnævnte gods på tinget. 1433.