1433.


Laurids Bydelsbak lejer gods af Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Lauris Bydelbach bekender sig vdi leye at haue aff closter ii garde i Stuby een gard i Næss een gard i Awærsie een gard i Olstorp ♦ Item closters gotz i Twing alt Ffredersløff oc møllen oc gaff closter aarligen xviii pund korn ♦ Mcdxxxiii ♦ Ipse autem dedit nobis bona sua in Nestweth ♦ Stuæclintzfierding xxix[a]

a. Stuæclintzfierding xxix] Cf. Dipl. Dan. 1433, 14339999040 .

Oversættelse

Laurids Bydelsbak erkender over for klosteret at have følgende i leje: 2 gårde i Stuby, 1 gård i Næs, 1 gård i Aversi og 1 gård i Olstrup. Fremdeles klosterets gods i Tving, hele Freerslev og møllen. Han gav årligt klosteret 18 pund korn. 1433. Fremdeles gav han os sit gods i Næstved. Se Stueklintsfjerding 29.