1434. 26. januar.


Jakob Pedersen, rådmand i Malmø, skøder kong Erik 7. af Pommern sin gård, som han selv bor i, ved stranden i Malmø og al sin rettighed i det tårn, som står i det nordvestre hjørne ved stranden i Malmø, og han erkender, at have modtaget fuld betaling derfor.

Tekst efter A.

Tekst

Alla mæn thætta nærwærandes breff høra æller se helsar jek Jæyp Pætherssøn rathman j Malmøye kærlighe meth gwth ♦

Jek kungør thet allum nærwærandes oc kommaskulandes at jek kænnes mik sannelighe at hawa affhænt ffra mik oc myna arwinge oc solt ok skøt mæktik werthik høyboren fførste her Erik meth gwthz nathe Danmarks Swerikes Norghes Wendes ok Godes koning ok hertuk j Pomeren myn gardh jek nw sielff vdi boor holdande ffra Mætta Hermans gardh oc suo øster vt jn til sanctorum Symonis et Jude kirkegardh oc ffran Athelgaden oc suo nør vt jntil bys jorth with stranden j Malmøye liggendes meth grwnd jorth hws bygning oc meth al annar thæs fforde gardhz tilliwthelse ænkte vndan taghit e huat thet hælst ær bathe j brethe oc j længe til ewerdelik eyghe eygheskulandes / ♦

Ok ther til kænnes jek mik sannelighe at hawa solt opladit oc antworthat samme høyborne wertheghe fførste fforde koning Erik meth gwthz nathe etcetera al myn rættikhet jek hawer j thet tornit som star j thet wæstra nørra hyrnit with stranden j Malmøye til ewerdelik eyghe ♦

Ok kænnes jek mik sannelighe op at hawa borit pænie oc ffolt wærdh aff fforde wertheghe høyboren fførste koning Erik meth gwthz nathe etcetera ffor al then forscriffna gardh oc grwnd oc ffor al myn rættikhet j thet fforna torn suo at mik aldelis wæl meth nøyer / ♦

Ok thy binder jek mik stathelighe til oc myna arwinge meth thetta myt opna breff forde wertheghe høyboren fførste myn natheghe herre koning Erik meth gwthz natha etcetera oc hans arwinge æffterkommare koninge j Danmark then fforna gardh oc grwnd meth al hans tilliwthelse ok al myn rættikhet j thet fforna torn som her ffare skrewit star til ewerdelik eyghe vkrænkelighæ oc vigenkallelighæ at ffri himla til at sta oc ffor alles hinder æller tiltal som pa then fforna gardh oc rættikhet meth nagherhonda ræt pa tala kan aldelis ordhgrant at gøra ♦

Til ydarmer fforwaring oc sannare stathffæstelse at thetta fforna køp oc skøde skal j alla mada stathikt oc ffast bliwa tha hawer jek Jæyp Pætherssøn ffarenæffnder hængt myt jnsceghle mæth wilghe oc witskap ffor thetta myt nærwærandes opna breff ♦

Ok bether jek kærlighe thesse ærlighe mæn her Ostrith Jenssøn her Jens Dene borghemæstare j Malmøye Niels Albritssøn Aghe Mekelssøn Stronge Jæypssøn Anders Pætherssøn oc Powel Stænkelssøn rathmæn j then samme stath at the oc hængæ therres jnsceghle her mæth ffare til witnesbyrdh ♦

Giffwit aar æffter gwthz byrdh thusande ffirahundrathe thrætiwghe aar pa thet ffiærtha tisdaghen næst æffter sancti Powels dag conversionis \ ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.