1434. 26. januar.


Mette Olufsdatter, enke efter Herman Thomsen, rådmand i Malmø, erklærer at have skødet kong Erik 7. af Pommern sin gård i Malmø og erkender at have modtaget fuld betaling derfor.

Tekst efter A.

Tekst

Alla mæn thætta nærwærandes breff høra æller se helsar jek Mætta Olaffs datter Hermand Tomassøns æffterløwand fforthum rathmans j Malmøye kærlighe mæth gwth ♦

Jek kungør thet allum nærwærandes oc kommaskulandes at jek mæth ffrit berath oc goth wilghe kænnes mik sannelighe at hawa affhænt ffra mik oc myna arwinge oc solt oc skøt mæktik werthik høyboren fførste hær Erik mæth gwthz natha Danmarks Swerikes Norghes Wendes oc Godes koning oc hertuk j Pomeren en myn gardh holdande ffra bys mwr oc suo øster vt jntil Jæyp Pætherssøns gardh oc ffra Athelgaden oc suo nør vt jntil bys jorth with stranden northen hoss Athelgaden wæster j Malmøye liggendes mæth grwnd jorth hws bygning oc mæth al annar thæs fforde gardhz tilliwthelse bathe j brethe oc j længe ænkte vndan taghit e huat thet hælst ær æller næffnis til ewerdelik eyghæ eyghæskulandes

Ok kænnes jek mik sannelighe op at hawa borit pænie oc ffolt wærdh aff fforde wertheghe høyboren fførste koning Erik mæth gwthz nathe etcetera ffor al then fforna gardh oc grwnd suo at mik aldelis wæl mæth nøyer ♦

Oc thy binder jek mik stathelighe til oc myna arwinge mæth thetta myt opna breff fforde mækteghe wertheghe høybaren fførste myn natheghe herre koning Erik mæth gwthz nathe etcetera oc hans arwinge æffterkommare koninge j Danmark al then fforna gardh oc grwnd mæth al hans tilliwthelse som ffare ær sakt til ewerdelik eyghæ vkrænkelighe oc vigenkallelighe at ffri himla til at sta ok ffor alles hinder æller tiltal som pa then fforna gardh mæth nagher honda ræt pa tala kan aldelis ordhgrant at gøra ♦

Til ydarmer fforwaring oc sannare stathffæstelse at thetta fforna køp oc skøde skal j alla mada stathikt oc ffast bliwa tha hawer jek Mætta Olaffsdatter ffarenæffnd hængt myt jnsceghle mæth wilghe oc witskap ffor thetta myt nærwærandes opna breff ♦

Ok bether jek kærlighe thesse ærlighe mæn hær Ostrith Jenssøn hær Jens Dæne borghemæstare j Malmøye Aghe Mekelssøn S tronge Jæypssøn Anders Pætherssøn rathmæn Mattis Pætherssøn oc Henrik Teylstorp bymæn j then samme stath at the oc hænge therres jnsceghle her mæth ffare til witnesbyrdh ♦

Giffwit aar æffter gwthz byrdh thusande ffirahundrathe thrætiwghe aar pa thet ffiærtha tisdaghen næst æffter sancti Powels dagh conversionis / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.