1434. 18. marts. Åkirkeby


Forlig mellem Åge Nielsen (Sparre), høvedsmand på Bornholm, og nogle tyske købmænd angående strandet gods.

Tekst efter A.

Tekst

Vythlycth zyeth alle jene de dissen breff zeen efthe horen lesen dat wy Hinrich oppe der Heyde Hans Bokenhagen Hans Heyse vnde Hinrich Egerdes bekyenne vnde bethuyghe[1] mith dyssen jeyenwerdegen vnzen oppen breue dat wy vornomde in storem vnde in regen by nacthtid an dat land Borneholm zegeldhe vnde wnseme scheppe brak dar ganz in twey / vnde dat goth in deme scheppe wessende dreff wech vnde wordarff des nicth was to beuerende . doch dreff an dat land mank den stenen vnde wart dan bergith vnde reddith / wan alle deme gode en pakke zayen twe bale sardukis thwe grothe berewe wathe twe kleyne bereuede wathe vnde en pyppe olyes vnde nicth meer wan alle deme gode / ♦

Dar oppe hebbe wy vornomde Hinric oppe der Heyde Hans Bokenhagen . Hans Heyse vnde Hinrich Eggerdis . wnzs wormecthet wan des kopmanz wegne / myth dissen vnsen oppenen breffue vnde hebben en endracth sone vnde en wolkomen ende maket mith deme eruerdyghen[2] manne Ake Nielsone wogith oppe Borneholm / dan wy vornomde wylliclyke vnbodungyn vornomde Ake Nielsone gwnth hebben dat drodde paret wan dessen vornomden bergeden gode vor des byscoppis rectigheth vnde vor borgelon vnde tho bynde wy vnzen vornomden deme erzebyscop van Lunden Ake Nielsson ere areffnamere vnde[3] denere vry vnde notlos holdyn[4] willyn . wor al scade edder na maningh de dar na wan komen kan . beyde wan vnzser vegne de hir nw jeyen werdigh seynth . vnde och wan ere wegne de hir nw nicth jeyenuerdigh synth ♦

To mere visse vnde grothere voruaryngh dat disse vorscreuene stukke aldws tho gan synt . zo henhe wy vornomde Hinric oppe der Heyde Hans Bokenhagen Hans Heyze vnde Hinric Eggherdes vnsse ingesegle benedden an dissen breue myth ville unde mith vitschop gheuen vnde screuen to Akker na Godes bord mo cdo in deme xxxiiiio jaar des donnerdages vor palme ♦

1. bethuyghe] betuthyghe, A. 2. eruerdyghen] eruerdyghe, A. 3. vnde] vnde vnde, A. 4. holdyn] holdyl, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.