1434. 19. marts .


Domkapitlet i Ribe bestemmer, at dets medlemmer skal påtale tvister med en medkannik tre gange; hvis denne ikke efter tredje påmindelse fyldestgør klageren i overensstemmelse med brødrenes afgørelse, skal han ekskluderes fra de residerende kannikker.

Tekst

Anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto sexta feria ante dominicam palmarum ex matura deliberacione et unanimi consensu tocius capituli ita ordinatum est, quod siquis fratrum habet aliquid contra fratrem suum canonicum, proponat continue ter in capitulo, et si in tercia ammonicione secundum dictamen fratrum conquerenti non satisfecerit, tunc excludatur a residentibus. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.