1434. 31. marts. Lund


Peder (Lykke (Bille)), ærkebiskop i Lund, pantsætter til kapitlet i Lund sit len Hallaröd i Onsjö herred for 200 arnhemske gylden.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Pedh[er me]th[1] gudz nathe erkebiscop j Lund Sweriges første oc pawens [leg]atus[2] bekennes oss meth thette [wort][3] opnæ breff thet wj aff reet lan til wor Lunde kirkæ [...][4] rigens thieneste geld schyldigh atwære wort elskelige capitil j Lund tu hundræ[th][5] [arnol]ske[6] gyllene[7] som her nw ere gewe oc genge j landit takne aff the toolffhundrethe lybesche march som wor nathughe herre konung Eric etcetera hawer vnt forde wort capitil til saltere lesning j Lund / jgen betaleschulende jnnen sancti Mikkels dagh nw nest kemmende ffor huilke forde tu hundrethe gyllene wj til pant setye oc j hand anwordhe forde wort capitil j Lund wort len Halleryth j Frosteheret meth all thes læn tilligelse oc meth all wor rettikhet ente vndentakit for et brughelikt pant at hawe / oc halde meth swa dant wilkor at worthe the forde tu hundreth gillene ey [jg]en[8] betaledhe wort elskelige capitil jnnen gul som forescrewit staar jnnen sancti Mikkels dagh tha scule the hawe folmacht opatbere alt thet som forde læn Halleryth rente kan til thes thet worther them loghlege jgen affløst aff oss eller wore effterkommere

Item er thet oc swa at the forde tu hundreth gillene betaledhe wordhe pa then dagh som forescrewen star / tha scal wort læn forne Halleryth ware wort fryt oc wbeworthet jgen oc ther meth scal all renten aff thet forde læn bliwe pa gothzit standende til forne sancti Mikkils dagh swa at hwo som thet tha bør han bær thet tha vpp / om thet icke løses ♦

Oc hwat thet forde capitil sythen ber opp aff forde læn Halleryth thet scal encte affslas j howith penyene men [wi] v[n]ne[9] them thet j een kerlighetz gawe til gudz thyeneste som ere forde saltere lesning atwppehalde meth til thes thet swa loghelige jgen løses som forescreuit star ♦

Oc løsninge daghen scal altidh ware pa sancti Mikkils dagh ♦

In cujus rei testimonium secretum nostrum vnacum sigillis discretorum virorum Petri Sconing in Foltoffte nostri in temporalibus officialis necnon Johannis Sculdessøn familiaris nostri armigerorum ♦

Datum Lundis anno domini mocdxxxquarto feria quarta pasche ♦

1. Pedh[er me]th] suppleret efter Lunds ärkestifts urkundsbok. 2. [leg]atus] utydeligt, A. 3. [wort]] suppleret efter Lunds ärkestifts urkundsbok. 4. [...]] brevtekst er gået tabt grundet et hul i brevet, A. 5. hundræ[th]] utydeligt, A. 6. [arnol]ske] suppleret efter Lunds ärkestifts urkundsbok. 7. gyllene] finalt e ov. l., A. 8. [jg]en] utydeligt, A. 9. [wi] v[n]ne] suppleret efter Lunds ärkestifts urkundsbok.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.