1434. 4. april.


Ulf (Johansen) Godov, væbner, under sin søster, fru Mette (Johansdatter) Godov, Peder (Jensen) Oxes hustru, lige arv efter forældrene, således at hun skal have en fuld broderpart.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff see æller hørir læsis helser iech Wlff Gothow aff wapn ewinnelich meth wor hærre oc kungiør alle nærwærendes oc kommesculendes at iech bekænnes meth thette mit oppne breff mich aff beraadh hwgh oc fulleligh gooth wilghe foræ kiærlighet gønst hiælpp oc mangfoldelich wælgerninger som myn kiære swagher Pæther Oxæ oc hans kiære husfrvæ frvæ Mætte Gothows datter myn søster haue beuist oc giort mich alle tithe . at haue wnt giffuit oc oppladit fornæfnde frvæ Mætte myn kiære søster thenne brefførirske frihet oc lige fordeell meth mich vpatbære oc atbehalde till ewinnelich eyæ with sich oc synæ arffinge full loot oc all saa som ær full brothers loot lige with mich j alt skifftæ vtj ærffuæ gootz som oss bothe till faall æfter wor kiære fathers oc mothers døøth hwess siæle guth haue . hælst forthy hun hauer thæt forskyldit mit mich j mange made bothe som brother oc søster / ♦

Till ydermere bewisning oc forwaringh hænger iech mit jncighlæ foræ thette breff meth andre gothe mæntz som ære Æbbæ Jæyæpsøn aff wapn oc Jens Anderssøn borghemestere vtj Hælssingør ♦

Datum anno domini mcdxxxo quarto dominica quasi modo geniti ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.