1434. 22. april. Ellinge


Hr. Niels Svendsen (Sparre), ridder, erklærer, at Åge Nielsen (Sparre) har indløst sin gård i Kabbarp for 20 arnhemske gylden.

Tekst efter A.

Tekst

Alle meæn som thettæ breff se høræ æller læsse . hyelzer jach Nielzs Swensøn ryddheræ boendes i Ællynghe kyerlyghe meth vores herræ ♦

Kwnghør jach alle godhe meæn meth thettæ myth opnæ breff och wedherkyennis mych op athhawe boret aff en vel boren man Age Nielsøn tywe arnoldische gøllene / hwilke fforne tywe gywllene jach fforde Nielzs Swensøn rydde en gordh j panth fforre hawer hafft lyggindes jnnen Kabberp / ♦

Tha til byndher jach mech och myne arwynghe meth thettæ myth opne breff fforde Age Nielsøn eller hans arwingghe / ffry op ath lade then fforne gord lyggyndes j Kabberp ffor alth ydhermer til thal eller po sagendes

Til mere vesse och bedre fforwaryngh ath thettæ swo ær tha hengher jach myth jnsegle nedyn fforre thettæ breff ♦

Scriptum Ellynghe anno domini mcdoxxx quarto vigilia sancti Georgii etcetera ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.