1434. 27. april. Skjoldenæsholm


Kong Erik 7. af Pommern meddeler Uppsala domkapitel, at han i anledning af biskop Arnold (Klementsens) død sender dem sin klerk, Thorlav Olufsen, provst i Bergen, med påbud om at overdrage ham ærkebispedømmets gods med rente, indtil andet meddeles.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wi Eric mædh gudz nadh Danmark Swerikis Norghis Wendes ok Gothes konung ok hertogh i Pommeren helse idher alla waara elschelighe klerka . domprowest ærchiediækn capitell ok menighe klerkerij i Vpsala erchiebiscopsdøme kerlighe mædh gudh ok waare nadhe kiære wene wi haffue wndherstandet thet biscop Arend ær dødh gudh hans siell nadhe . ♦

Thy ære wi nw swo ower eens wordhne mædh wor radh . som nw hær nær oss ære . badhe aff Swerike ok aff Danmark . at wi sende nw til idher wor elzscheligh ok da<g>ligh klerk herre Thorlaff Olafsøn prowest i Berghen i swa dana matho . at han scall anama Vpsala domkirke gaardha ok goodz i syn wærie heghn ok forswar . mædh all hennes ok therres erchiebiscopligh ræntho rætthogheyt . ok tilhørelsse hwadh thet helzst ær eller mædh napn nempnas kan enkte wndhan . thaghet ok thet haffuom giort epther wort menighe radz raadh . som forscreffuat staar / for then helghe kirkes ok alles idher . ok menighe rikens bætzsta ok bestandh sculdh . ♦

Thy bedhie wi idher wenlighe ok biwde hardelighe wndher wort høxsta . budh atj ware forda her[1] Thorlaff høroghe ok lydhoghe ok lader honom antwordas alle gaarde goodz ok erchiebisco<p>ligh rænthe ok rætthogheyt æ hwar the helzst ære . eller falla kunna i Vpsala erchiebiscopsdøme . oc waren honom ok ythermeere behelppelighe gønstokghe ok fordeelighe i alle matho hwar han idher til sigher eller behøffua kan . swa lenge at wi scriffue honom . ok idher ther wm annat til ♦

In Christo valete ♦

Scriptum in castro nostro Skiøldhaness . feria tercia proxima ante festum beatorum Phillippi et Jacobi apostolorum anno domini mcdoxxxo quarto nostro sub secreto ♦

1. her] ov. l., Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.