[1434. 9. maj eller 1435. 29. maj eller 1436. 20. maj?] . København


Tekst efter A.

Tekst

P<etrus> dei gracia archiepiscopus Lundensis [1]

Fraternali in domino dileccione premissa ♦

Wi bethe thic at thu endelige skipe oss thet korn hiith til Køpindhaffn som wi scule haffue aff Alende [2] oc kan thu skipe oss nogit flesk / tha lat thet engelund ♦

In Christo valete ♦

Scriptum Køpindehaffn dominica post ascensionis domini nostro sub sigillo ♦

1. P<etrus> dei gracia archiepiscopus Lundensis ] P A; hele intitulatio danner en midtstillet overskrift til brevet. 2. Alende ] Skriveren har først skrevet Arende, og derefter rettet ved at tilføje et l oveni r A.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund.

Med forudskikket broderlig kærlighed i Herren.

Vi beder dig, at du endelig sender os det korn hid til København, som vi skulle have af Allindemagle; og kan du sende os noget flæsk, så undlad det ingenlunde.

Lev vel i Kristus.

Skrevet i København søndag efter Kristi himmelfartsdag, under vort segl.