1434. 22. juni.


Troels Nielsen afhænder alt sit arvegods i Ferslev og Finstrup mark.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

[Item] skodebreff paa enn gard oc booll y Fersløff [mett] mere gotz ♦

Datum mcdxxxiii tisdag for metsomer

b):

Trogels Nielsssens schøde paa altt hans arffueguodtz j Fersslou[1] och j Fiemelstrup marck ♦

Anno 1434 ♦

1. Fersslou] Forinden Fielssstrou Fersloff slettet ved gennemstregning, reg. B.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.