1434. 3. juli. Næstved byting


Tingsvidne af Næstved byting om, at Bo Hampe, tidligere præst i Sværdborg, har skødet en halv gård i Næstved til Jacob Bremle, høvedsmand på Vordingborg. Ejendommen ligger ved siden af den gård, som Asger Skåning ejede, der ligger nordøst for det smalle stræde, som løber langs Sortebrødrenes kirkegård. Ved samme lejlighed skødede Jakob Bremle gårdens anden halvdel med alt dens tilliggende til Henrik Jensen og hans arvinger.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle mæn thette breff see æller høræ læsis helse wj[1] nnicke Botzendale aff wapn boendes j Snesør Æsge Pæderssøn Wilyom Swort radmæn j Nestwit Jess Skrædere Jess Smedh Jens Pæderssøn pa Mølle gadhæ Jngwor Guldsmet Jæp Skobhe oc Per Judhæ bymæn jsammestet ewinnelige meth guth ♦

Oc kungøræ wj meth thette wort opne breff at oss witherlight ær at sasom hederlig man her Boo Hamppæ forthum sogneprest j Swerbyrdhæ pa forde Nestwede bything wor skicket oc skøtæ oc vploodh en wælboren man Jæp Bremlæ som tha wor høuitzman pa Wordingborgh een halff gardh liggendes vdj forde Nestwet hart wet then gardh som Ascer Skoning aatæ for østen oc northen wet thet snæfræ strædhæ som løbher hart vdh meth swortæ brødres kirkegord som thet thingswidne vdwiser ther forde Jæp Bremlæ ther vppa fek aff forde her Boo hwæs siæle gudh haue / ♦

Sa oc omwæl ær oss widerlight / at forde Jæp Bremlæ gaff vnttæ skøtæ oc vploodh till ewinneligh eye thenne nærwærendes breffwisere Henric Jenssøn oc hans arwingæ forde halffue gardh meth all sin tilhøræ ængte vndentaghet / ♦

Hwicket wj hørt oc seet haue at saa ær thet widne wj meth woræ jnciglæ thrøktæ for thette wort opne breff ♦

Datum anno domini mcdxxxquarto crastino visitacionis Marie ♦

1. wj] tilføjet over linjen, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.