1434. 4. juli. Vordingborg


Notarialinstrument vedrørende bispevalg i Bergen.

Arkivalske oplysninger og uddrag efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Anno ... millesimo qvadringentesimo tricesimo qvarto, indictione duodecima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Eugenii divina providentia papæ quarti, anno ejus quarto, mensis julii die tredecima, hora sextarum vel quasi, in ecclesia beatæ Marie virginis opidi Werdinginborg: Notarialinstrument om, at Olaf Jonssön, kannik i Bergen, i Skt. Mariæ kirke i Vordingborg, læste en erklæring for ærkebiskop Aslak og biskopperne Johannes af Oslo og Audun af Stavanger op om, at ingen havde fremsat indvendinger mod Olaf Grans valg til biskop i Bergen, hvorpå ærkebispen i henhold til baselkonciliets forskrifter stadfæstede valget som kanonisk.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.