1434. 12. juli . Vordingborg


Skrivelse fra hansestædernes rådsudsendinge, som deltager i forhandlingerne i Vordingborg, til kong Erik 7. af Pommerns og hansestædernes voldgiftsmænd, nemlig på den ene side kong Eriks voldgiftsmænd biskop Magnus af Hildesheim, titulær hertug af Sachsen-Lauenburg, hertug Bernhard 2. af Sachsen-Lauenburg, hertug Bugislav 9. af Pommern-Wolgast, hertug Barnim 8. af Pommern-Wolgast-Barth og hertug Heinrich (den Ældre) af Mecklenburg-Stargard samt på den anden side hansestædernes voldgiftsmænd Johann (v. Asel), biskop af Verden, og Pardam (v. d. Knesebeck), biskop af Ratzeburg.

I nærværende skrivelse forholder hansestædernes rådsudsendinge sig til kong Eriks brev af 11. juli, hvori han har erklæret, at han ikke vil acceptere hansestædernes rådsudsendinges og voldgiftsmænds krav om, at spørgsmålet om fredsbrud behandles først, idet det ifølge kong Erik strider imod retten. Hertil svarer hansestædernes rådsudsendinge, at de vil overlade det til begge parters voldgiftsmænd at afgøre, om spørgsmålet om de fredsbrud, som er blevet begået imod hansestæderne efter fredsaftalens indgåelse i Horsens 1432, skal behandles først eller ej. Endelig erklærer hansestædernes rådsudsendinge, at begge parters voldgiftsmænd skal være dem mægtige til enten venskab eller ret.

Tekst

Den erwerdighen in Gode vederen unde heren, hern Magnus , bisschuppe to Hildensem, hochgeborn fursten unde heren, her Bernde to Sassen unde Buxslave to Pomeren, her Barnym to Bard unde her Hinrik to Stargarde hertoghen, des allerdorchluchtigesten hochgheborn fursten unde heren, heren Erikes to Dennemarken, Sweden, Norweghen, der Wende unde Goten grotmechtighen konynges unde hertoghen to Pomeren, schedesheren up eyne, her Johanne to Verden unde her Pardame to Rasseborch, bisschuppe, der stede schedesheren up de anderen siiden, enbede wii sendeboden der vorbenomeden stede unsen otmodighen willighen denst mit begherynge alles gudes tovorn.

Unde also gi schedesheren unses vorbenomeden heren konynges an uns ghesand hebben ene schrift[a] inneholdende, so jw wol vordenken moghe, dat unse here konynk mit syner vorbedinge gheboden hebbe[1] unde se em wederumme.

Darup do wi jw erghenanten erwerdighen unde hochgeborn fursten unde heren denstliken weten, dat der stede menynge alleweghe ghewesen heft unde noch is, dat se van grunde eres herten der meynen werlde to vromen, willen, vruntschop, vrede, ghunst unde gnade mit unses heren des konynges gnaden vorscreven gherne ghehad hedden unde noch jo vortan gherne beholden wolden, so dat Gode almechtich wol bekant is.

Unde hirbi ok clarliken wol to vorstande is, alse en mennygherhande grod schade bynnen upslaghe unde vrede to Horsnisse ghemaket gheschen is unde doch sik darenjeghen nicht bowiset hebben mit were unde wrake sunder mit groter dult darmede gheleden unde hebben hir nu to daghe ghesand unde hebben sik alle vorbeden laten unde vorbeden sik noch, dat gi schedesheren scholen erer vulmechtich wesen to eren unde to rechte na inholde des recesses to Horsnisse latist ghegheven, bi sodanem boschede alse en vredebrake ghescheen is sint der tiit dat de upslag[2] unde vrede to Horsnisse latist begrepen wart unde beseghelt is, dat wi alleweghe bi jw schedesheren ghesad[3] hebben, also sette wi dat noch bi jw in deme rechten to vorkennende unde to vorschedende, wer de vredebrake, so wii hopen, vor aller anderer anclaghe unde kerynge icht schole vorghan to vorschedende unde weddertokerende na rechte edder nicht.

Unde wanner id denne umme de vorscreven vredebrake gheholden is in vorscrevener wise, wille unde kone gi schedesheren denne hir nu edder to ener anderen moghelken tiid na inholde des vorgheroreden recessus uns[4] an beiden siiden an vruntschop edder rechte vorscheden, des sii gi van unser wegen vulmechtich unde baven all, gi schedesheren, sin gi unser hir nu to redeliker vruntschop ok wol mechtich.

1. hebbe] herefter følger i Aa et indirekte referat af kong Eriks brev til begge parters voldgiftsmænd. 2. upslag] upslap, Aa. 3. ghesad] ghesand, Aa. 4. uns] unde, Aa.
a. ene schrift] kong Eriks brev til begge parters voldgiftsmænd, DD 1434. 11. jul., nr. 14340711003.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.