1434. 13. juli.


Notarialinstrument vedrørende bispevalg i Bergen.

Arkivalske oplysninger og uddrag efer Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo tricesimo quarto, indictione duodecima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Eugenii divina providentia papæ quarti, anno ejus quarto, mensis julii die tredecima, hora sextarum vel quasi, in ecclesia beatæ Marie virginis opidi Werdinginborg: Notarialinstrument om, at Olaf Jonssön, kannik i Bergen, i Skt. Mariæ kirke i Vordingborg, havde oplæst en erkæring for ærkebiskop Aslak og biskopperne Jens af Oslo og Audun af Stavanger om, at ingen havde fremsat indvendinger mod Olaf Grans valg til biskop i Bergen, hvorpå ærkebispen stadfæstede valget som kanonisk i henhold til baselkoncilets forskrifter.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.