1434. [Tidligst 15. juli].


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting fru Margrete (Fikkesdatter (Moltke)), enke efter Mats Lauritsson (af Bornö) det gods, som hun har fået efter at have skiftet arven efter Hans Reimersen med biskop Jens Pedersen Jernskæg af Roskilde den 15. juli 1434.

Tekst efter reg.

Tekst

Konng Erichs breff, huor vdj hannd tildømmer frw Margrethe Matz Lauritzens efftherleffuersche, fire gaarde j Wiffuede, thre gaarde j Kierssedrop, enn gaard j Ebbeschouff, itt øde gotz j Kieruad och ij. gaarde j Huerløsse : ♦

1434. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.