1434. 21. juli. Vordingborg


Biskop Magnus af Hildesheim, hertugerne Bugislav og Barnim af Stettin og Heinrich, hertug af Mecklenburg, samt biskopperne Johann af Verden og Pardam af Ratzeburg erklærer, at striden imellem kong Erik 7. af Pommern og hansestæderne Lübeck, Hamburg, Lüneburg og Wismar skal afgøres ved en voldgift på sankthansdag 1435, hvis en tidligere forhandling imellem parterne ikke fører til et forlig.

Tekst efter A.

Tekst

Wii Magnus van Godes gnaden bisscop to Hildensem Buggeslaff vnde Barnym de Jungere to Stetin to Pomeren der Cassuben vnde der Wende hertogen vnde fforsten to Rugen vnde Hinrik hertoge to Mekelenborch vnde to Stergherden vnde greue to Swerin schedesheren des dorchluchtigsten hochgebornen fforste vnde grotmechtigen konynges heren Erijkes der rijke Denemarken Sweden Norwegen der Wende vnde der Ghotten konynges vnde hertogen to Pomeren . vnde wii Johan van den suluen gnaden to Verden vnde Pardam to Ratzeborch bisscoppe schedesheren der stede Lubeke Hamborch Luneborch vnde Wysmar bekennet vnde betuget openbare vor alsweme de dussen jegenwordigen breff seen eder horen lesen alse wii hiir nv jn dem rechten scholden vorscheden hebben de sake twisschen dem heren konynge vnde den steden vorgenant dar wii gutwillich to weren vnde dem so gerne gedan hedden sunder vmme mannichuold vnde grote willen der sake stond vns dat nv tor tijd swarliken to d{oe}nde / ♦

Darumme hebbe wij schedesheren vorgenant vnde myt vns de hochgebornen fforsten vnde heren hertoge Bernd to Sassen vnde hertoghe Cristoffer to Beyeren dem vorbenomden heren konyng mit otmodiger bede angeuallen . dat he mit den vorbenomeden steden wolde lyden eyne mogelke tijd alse to sunte Johannes dage to middenzomer negest tokomende hiirvp dat wij schedesheren dem vorbenomeden heren konynge gesecht hebben hir to Werdingeborch weder to wesende ene vnde de stede mit rechte denne all hir to vorschedende . vnde eynen utsproke des rechten hiir to donde na ansprake vnde antworde alse van beyden deylen denne vor vns scrifftliken eder muntliken werd vorgebracht sunderliken mit sulkem beschede dat de here konyngh vorbenomed denne sine tosprake vnvortogerd by vns vorbenomden schedesheren bereyd hebbe / desghelijk de van den steden or tosprake ok / vppe dat wij in beyden deylen de vorantwerden mogen antwerde dar vp to schickende vnde so by uns to bryngende ansprake vnde antworde vnvortogerd vnde dar denne nicht vorder van welkerem dele in totheende / eder jennich artikel touoren afftoschedende . ♦

Men is jemand de sek des wil d{uo}ncken laten dat dar wes mede sij dat touoren bored vor toghande de sette dat mede in syne tosprake bij de anderen / wes denne dar recht vmme sij na der schedesheren secgende dat dat denne sche / vnde wes we sek van beyden delen beromet in syner tosprake to bewisende dat he sich dar na richte dat he syne bewisinge denne to dusser vorgescreuen tijd der he meynet to brukende yo hebbe ♦

Ok hefft de ergenante here koning toghelaten ok is id van der stede wegene so gesproken . dat se id besenden willen vnde ore bodeschop by sinen gnaden hebben vmme fruntschop gruntliken to vorsokende to sunte Walburgis dage[1] dat is Philippi et Jacobi negest komende hir to Werdingeborch . ♦

De Ghe{ue}er alles guden de gheue dat de fruntscop so togha dat wij vmme der sake willen hiir weder nicht komen doruen ♦

Vffte denne de stede sich sus in fruntschop nicht voreneden mit dem erbenomeden heren konynghe na vorgerorder wijse so vorsecgen vnde vorplichten wij schedesheren vns in dussem jegenwordigen breue hiir weder to wesende to dusser vorgescreven tijd vnde ordel vnde recht vt tosprekende vnvortogerd na tosprake vnde antwerde vnde na lude des recessus to Horsnisse jd enwere denne dat vnser welkem dat rechte echt n{oe}t beneme dat bewislik were ♦

So is dar vorder angesproken mit dem heren konynge vorbenomed vnde ok mit den steden dat se eynen schedesheren weder kesen mogen wen se willen . vnde den hir denne hebben in des jennen stede de hir nicht en kumpt mit vuller macht ghelik vns suluen . ♦

Hiir vp hefft de ergenante here koningh den sendeboden der stede vnde de sendeboden der stede erbenomed sinen gnaden wedervmme hir to Werdingborch togesecht ernstliken to bestellende dat sodane vpslach vnde vrede alse to Horsnisse latest berecesset vnde sloten ward truwelken vnde wal schulle gheholden werden sunder argelist ♦

To tuchnisse vnde merer bewaringe alle dusser vorgescreuen artikele . hebbe wij vorbenomeden schedesheren vnser aller jngesegele witliken heten hengen an dussen breff de gegeuen vnde gescreuen is to Werdingeborch na Godes bord dusent verhundert dar na jn dem vervndedrittigesten jare an dem auende der hilgen ffro{uo}wen sunte Marien Magdalenen \ ♦

1. sunte Walburgis dage] dvs. 1. maj 1435.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.