1434. 1. august. Stockholm


Bernhard Osenbrügge, Hans Kröpelins tjener, meddeler rådet i Danzig, at dalkarlene under Engelbrekt Engelbrektssons ledelse har til hensigt at fordrive kong Erik 7. af Pommern fra alle de tre nordiske riger og selv blive herrer i Sverige.

Tekst

Minen vnderdanigen steden gehorsam myt myme wilgen dinste juwer behegelicheit alle wege stedes vorhenne gesant.

[.....]

Gescreuen oppe Stockesholme am sondage vor sante Dominicus dage im xxxiiijten jar.

Bernardus Osenbrugge . juwe.

Item[1] ersamen leven heren, juwer leve bidd ik tiidunge hir utem lande to wetende, wo hir is eyn man, geheten Engelbrecht Engelbrechtessone , unde is eyn Swede geboren in den Dalen, dar copper unde osemunt gevelt, hevet to sick vorgaddert wol bii en 40000 uff en 50000 volkes unde ok wol mer, wan he wil. Unde hebben hir im rike to Sweden vele stede, sl{oe}te unde doerpper vorbrant unde gewunnen etcetera. Also dat se quemen vor dat slot unde stad Stoxholme an eyne side belegen geliik alse de kettere vor Danczik. Also dat dat slot unde de stadt sik menliken wolden hebben kegen se tor were gesat, sunder gen storment an beiden siden nicht geschach. Besundern myn here Johann Kr{oe}pelin makede myt deme vorgescreven Engelbrechte , eyn hovetman vam heere, de sik nomen de Dalekerles, eynen veligen dach oppe sunte Merthens nu negest komende, wat[2] sik bynnen der tiit wert irvolgen, wert juwer ersamheit wol to wetende, unde w{ue}st ik juwe ersamkeit van my begerende were to scrivende, ik woldet gerne doen, de tiidunge unde andere mede. Besundern der Darlekerles begerunge unde menunge is, se willent eynen konynk in Sweden hebben, unde willen den konynk to Dennemarken ute den dren riken vordriven unde willen sulff heren wesen. Dit doen se alle umme des willen, dat ed hir in Sweden sal also wedder stan, alzet in vortiiden by konynk Erix tiden stund, de n{ue} gar hillich is, den man hir im lande erbarliken viret, do en was hir gen tollen noch gene beschattunge edder beswerunge der gebure nicht alze n{ue} is, also dat se ere gerechtichkeit wedder willen hebben gehat, geliik alz in vorledenen jaren.

1. Item] afsnittet Item - jaren er skrevet på en vedlagt papirseddel. 2. wat] wet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.