1434. 5. august. Sønder Gøs herredsting


Tingsvidne af Sønder Gøs herredsting om hertug Adolf af Slesvigs skødning af sit gods og sine bønder i Ramsted til biskop Klaus af Slesvig.

Tekst efter A

Tekst

Wẏ Hinrik Rixstorp ritter vnde droste ouer Sunderiutlande wẏ bunden vnde gantse menheẏt wonaftich in Sundergusherde bekennen vnde betugen an desseme breue vor alsweme dat na der bort vnses heren Cristi verteẏnhundert iar vnde in deme vervndedruttigesten iare in deme dage sunte Oswaldes des hilligen koninges // vp ynseme hegheden dinge bẏnnen Huseme jegen wardich stunden . de erwerdige in god vadere biscop Clawes to Sleswiik vnde de hochgeborne furste vnde here here Alf to Sleswiik hertoge vnse leue gnedige here segen vnde horeden dat vnse here hertoge Alf deme erwerdigen vadere vnde heren biscop Clawese schotede alle sine bunden vnde ghudere mẏd aller tobehoringhe de he hadde in dem dorpe to Ramstede belegen vore deme slote to Swafstede mẏd alle siner rechticheẏt so vrẏ alse he vnde sine vorvaren de in vortiden de aller vrẏest hadden beseten

Des to tuge so hebbe wii her Hinrik Rixstorp vorbenomet vnses amptes ingheseghel vnde wii bunden vnde menheẏt in Sundergusherde vnses herdes ingheseghel witliken vnde myd guden willen ghehenget laten vor dessen bref in tiid vnde stede also vorscreuen is ♦

Oversættelse

Vi Henrik Rixtorp, ridder og drost i Sønderjylland, vi bønder og alle indbyggere i Sønder Gøs Herred, erklærer og bevidner med dette brev for enhver, at i år 1434 efter vor herre Kristi fødsel, på den hellige konge Sankt Oswalds dag, på vort indhegnede ting i Husum befandt sig samtidig den ærværdige fader i Gud, biskop Klaus af Slesvig og den højbårne fyrste og herre, hr. Adolf, hertug af Slesvig, vor kære nådige herre; og at vi så og hørte, at vor herre, hertug Adolf, skødede den ærværdige fader og herre, biskop Klaus, alle sine bønder og alt sit gods med alle tilliggender, som han havde i landsbyen Ramsted, der ligger ved Svavsted Slot, med alle rettigheder, så frit som han og hans forfædre i fortiden havde besiddet det allerfriest.

Til vidnesbyrd om dette har vi, førnævnte herr Henrik Rixtorp, ladet hænge vort embedes segl, og vi bønder og indbyggere i Sønder Gøs Herred vort herreds segl, hænge under dette brev, med vidende og god vilje på ovennævnte tid og sted.