1434. 25. august. Gärdslöv


Vidisse af et brev af kong Erik 7. af Pommern hvorved biskoppen af Trondheim kvitteres for 121 eller 2100 nobler.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Petrus archieepiscop i Lund, Severinus piscop i Färöy, Johannes Laxman diäken , och Jacob af Högby archiediäkn attestere sig hafwa sedt och läsit konung Erichz bref gifwet piscopen i Nidros Aslak , hwar utjnnan honom efttegafs 2100 nobler, hans fader archiepiscop Eskil cronan skyldig war. Datum Geritzlöf feria proxima post festum beati Bartolomei, som är dhen 1 september[1] 1434.

b) Archiebiscop Petri vidisse af konunghz Erickz uthgifne till Aslack bisp af Trunhiem quittantia på dhe 121 nobler som hans forfader erchiebiscop Eschill skyldig war. Datum 1434.

c) Vidisse af kong Erichz breef som han quitterade biscopen af Trunhem for någon gield bestående af 121 nobler som hanss antecessor skyldig war. Datum 1434.

1. dhen 1 september] Åbenlyst forkert datering. Bartholomæusdag falder 24. august.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.