1434. 1. september.


Peder (Lykke (Bille)), ærkebiskop i Lund, pantsætter til domkapitlet i Lund sit len Håslöv i Skytts herred for 100 arnhemske gylden.

Tekst efter A.

Tekst

Ffor[1] alle men thetta breff høre eller se kungøre wj Pedher meth gudz nadhe erchebiscop j Lund Sueriges første oc pawens legat at wj wedherkenne oss meth thetta wort opne breff aff ret laan til wor Lunde kirkis beskermelse oc wor nadhege herre koningx vtbuth amot hans openbare fiende aff Suerige hans land oc slot ther atunsette gelschyldug atware wort elschelige capitil j Lund hundrethe ny arnoldsche gillene takne aff the xiic lubsche march som wor nathege herre koningen gaff til psaltere lesning j Lunde kirke ♦

For huelke hundrethe gyllene wj til pant sette them wort læn Hasløff j Skøtzheret liggende meth all sin tilliggelse encte vndentagit ee hwat thet helst neffnis kan j swadana made at sker thet swa at thet forde len ey wordher aff oss eller wore effterkommere jgen løst pa sancti Johannis baptiste dagh nest kommende fore forde hundrethe gyllene tha scal forne wort elschelege capitil ful macht hawe vpatbere landgilde oc huat thet len sculde kan thoc scal husfru Mærete Olaffs Becscogx effterleuend hawe oc nyde sit leye mal pa forde len oc engen vschel aff them sche swa lenge hun leuer ♦

Skeret oc swa at hun før affgar en thet forde len worther jgen løst tha scal forde capitil thet forne len haue oc nyde for et br[u]gelicht[2] pant til thes thet jgen løst wordher som forescreuit staar oc bere op landgilde oc huat th[et][3] schylder huelket wj them vnne j een kerlighedz gawe til forde psaltere lesning ♦

Oc løsninge daghen schal ware ee nar som forde / jc gyllene ere redhe ♦

In cujus r[ei te]stimonium[4] secretum nostrum unacum sigillis discretorum virorum Petri Sconing officialis nostri Jacobi Henrici et Gøtzstaff [...]ssøn armigerorum presentibus est appe[n]sum[5]

Datum anno domini mcdxxxquarto die beati Egidii abbatis ♦

1. Ffor] skrevet ffor, A. 2. br[u]gelicht] utydeligt, A. 3. th[et]] utydeligt, A. 4. r[ei te]stimonium] utydeligt, A. 5. appe[n]sum] hul i brevet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.