1434. 27. september - 1435. 12. april.


Heinrich Vorraths beretning om de hanseatiske udsendinges forhandlinger i Nederlandene, hvor de bl.a. klagede over den skade, som nederlænderne havde tilføjet både de hansestæder, som deltog i krigen mod kong Erik 7. af Pommern, og de mange preussiske og livlandske stæder, som ikke deltog i den pågældende krig.

Tekst

<1> Int jar 1434 upten 27 dach in septembre wellik was sunte Michaelis avend qweme wii radessendeboden Johan Klinghenbergh to Lubeke, Hinrik Hoyger to Hamborgh unde Hinrik Vorrad to Danske, borghermeistere, in to Brugghe.

[.....]

<13> Item uppe den vorscreven dagh[1] qweme wii mid den oldesten van deme copman darto voghed bynnen Ghend, unde ghinghen uppe den dinghesdagh darna[2] vor des heren hertoghen van Burgundien rad unde de veer lede. Unde des hertoghen rad entschuldighede den heren van Stamps, dat he umme merklike nodsake, den heren hertoghen unde sin land anrorende, uppe der daghvart nicht wesen mochte, unde vorboden sik, bii den saken alle ere vormogend to donde, umme de to bringhende to enem guden ende. Unde seden vort, se hedden myd den Hollanderen, Seelanderen unde deme heren van der Veere gesproken unde en sulliker scrifte vorraminghe, uns unde en bynnen Brugghe overantwordet, vorgelecht, worup desse daghvard were vorramed unde gheannamed, darto de Hollandere, Zeelandere unde de here van der Veere hadden gheantwordet, se wolden kesen twe manne unde den ere sake vulmechtich overgheven, begherende, dat wii dergheliken twe to kesende ok d{oe}n wolden. Konden uns de vere nicht vorenen, dat denne de sake endliken to vorscheidende qwemen bii sullike overlude, alse de vorscreven cedule ynnehelde. Darup antworde wii, wii weren samptliken in ener bodeschop van deme heren homeistere unde den hansesteden uthgesand, alse se in den breven van deme sulven heren homeistere unde den hansesteden an den heren hertoghen van Burgundien unde de veer lede gescreven wol vornomen hedden, unde hadden myd den Hollanderen, Zeelanderen unde deme heren van der Veere umme alle ghebreke to slichtende frundlike daghe to holdende beghered, de uns ok gelecht weren, deme wii so to volghende weren overbodich, unde duchte uns unbillik, dat wii des heren homeisters unde der hansestede klaghe, ansprake unde recht uthe unssen handen, eer se de gehord hadden, gheven, unde duchte uns ok nicht van noden, dat wii uns in unsser bodeschop, darane wii samptliken uthgesand weren, delen scholden. Unde wii beghereden noch alse vor, dat se unsser beider klaghe unde antworde in jeghenwardicheyd erer aller ofte vor en deel personen van en darto ghevoghed wolden vorhoren, umme ludbar to makende sullike sake unde reede, de de Hollandere, Zeelandere unde de here van der Veere meend to hebbende, umme wellike se deme copmanne, alse wol uth Prutzen unde Liflande unde velen anderen steden in deme Denschen[3] krighe nicht begrepen, alse den steden de an deme krighe begrepen weren, in schepen, live unde guderen unvorwinliken schaden gedan hebben. Wellik de heren to sik nemen unde myd den Hollanderen, Zeelanderen unde deme heren van der Veere darumme spreken wolden.

[.....]

1. den vorscreven dagh] dvs. 27. marts 1435. 2. den dinghesdagh darna] dvs. 29. marts 1435. 3. Denschen] Dentschen, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.