1434. 4. oktober.


Inger Hermansdatter (Pennow), enke efter Jens Vognsen, skøder ærkedegn og kapitel i Ribe sin gård i Gårslev med tilliggende otting jord på Gårslev Mark.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ breff se eller høræ helser jech Yngierth Hermensdotter [N]is Woghensøn [1] effther leuer ewi[n]deligh[2] meth guth och kongør meth thettæ myt obne breff / at jech sell / sc[ø]ther[3] uplather oc [a]ntworther[4] hetherligh men ærchydeghen oc gants capittel j Ripæ[5] en myn g[a]rdh[6] liggendes i [Gar]sleff[7] som nw pabor Anders Ploghsøn oc tilligg[h]er[8] en otting jord pa Garsleff mark / m[eth][9] all oc [h]wer[10] serdels forde gards retth[ic]het[11] oc till[ei]els[12] / wot oc tywrt / entæ vnta[ghen][13] til ewindeligh ey[el]sæ[14]

Och wetherkenner [jech][15] athaæe upboret fyllist oc f[u]lt[16] wærth effther myn nøghæ for forde gardh oc g[otz][17] so jech thacker them ♦

[Item][18] tilbindh[er][19] jech m[y]k[20] oc mynæ arwingæ atfrii oc f[re]lsæ[21] oc tilatsta ford[e][22] capittel i Ripæ forde gardh for hwer mans pathalæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium virorum dominorum Johannis Michaelis in Wethel Johannis Taghsøn de Høthum ecclesiarum rectorum Nicholai Friis de Har[ild]kier[23] et Nicholai Stangh[e]bergh [24] de Lerbek armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cdo xxxquarto die sancti Francisci confessoris domini nostri Jhesu Christi ♦

1. [N]is Woghensøn ] usikker læsning, A. 2. ewi[n]deligh] usikker læsning, A. 3. sc[ø]ther] usikker læsning, A. 4. [a]ntworther] usikker læsning, A. 5. Ripæ] utydeligt, A. 6. g[a]rdh] usikker læsning, A. 7. [Gar]sleff] usikker læsning, A. 8. tilligg[h]er] usikker læsning, A. 9. m[eth]] usikker læsning, A. 10. [h]wer] usikker læsning, A. 11. retth[ic]het] usikker læsning, A. 12. till[ei]els] usikker læsning, A. 13. vnta[ghen]] usikker læsning, A. 14. ey[el]sæ] usikker læsning, A. 15. [jech]] usikker læsning, A. 16. f[u]lt] usikker læsning, A. 17. g[otz]] usikker læsning, A. 18. [Item]] usikker læsning, A. 19. tilbindh[er]] usikker læsning, A. 20. m[y]k] usikker læsning, A. 21. f[re]lsæ] usikker læsning, A. 22. ford[e]] usikker læsning, A. 23. Har[ild]kier] usikker læsning, A. 24. Nicholai Stangh[e]bergh ] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.