1434. 11. oktober.


Fru Grethe (Henriksdatter (Brokdorf)) af Løgismose, enke efter Jens Pedersen ((Panter) af Løgismose), erklærer at skylde hr. Henneke Wittekop (Krummedige) til Sandholt 26 lybske mark sølvpenge.

For dette beløb har fru Grethe pantsat sin gård i Sønder Broby til Henneke Wittekop. Såfremt fru Grethe ønsker at indfri pantet, skal det offentliggøres på Sallinge herredsting.

Tekst efter A.

Tekst

Witlik si alle den jennen de dessen breff seen edder horen lesen dat ik[1] vrowe Ghrete van Louesmose Jesse Petersons de[2] husvrouwe was em Got gnedich si dat ik bekenne vnde bet{ue}ghe openbare an desseme breue dat ik schuldich byn Henneke Wittekop van Santholt sos vnde twyntich mark lubesch suluer pennynge also to Wne vnde to Lubeke vnde Hamborch gengghe vnde gheue synt dar eyn gud man deme anderen vul mede don mach ♦

Vor desse vorbenomede pennynghe sette ik em mynen hoff to pande de to S{ue}nderbrob{ue} licht dar nu vppe wonet Bertilt de alle jar sch{ue}llet eyn ore korns vnde eyn schepel botteren vnde twelf schillynk vnde ene gos vnde twe hore vnde alle desses houes to be horynghe beide acker vnde wische vnde holt beide droghe vnde nat ♦

Dar to vorbynde ik my vrowe Ghrete vorbenomet my vnde mynen eruen Henneke vorbenomet eme vnde synen eruen dit gut to vryende vor alle ansprake de id myd rechte an spreken kan ♦

Wan ik vrowe Ghrete vorbenomed dat gut losen wil so schal ik edder mynen eruen em edder synen eruen de losynghe k{ue}ndighen vp Salyngh heret dyngh twe dynk vor sunte Johans dach vnde en dar na vnde loset sunte Mertens dach dar neghest to komende so schal vrucht unde rente volghet den pennynghe ♦

To merer betuchnisse so hebbe ik vrowe Ghrete vorbenomed myn jngesegel henghet vor dessen breff myt anderen erboren luden Tymme Wittekop van Santholt vnde vrowe Mette van Louysmose vnde her Nyghels kerkhere to Horeb{ue} ♦

Schreuen na Godes bort dusent jar ver h{ue]ndert dar na yn deme vere vnde dortighesten jare des mandages na sunte Dyonyci{ue}s dage ♦

1. ik] tilføjet over linjen i A. 2. de] e, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.