[1434 eller 1437]. 17. oktober.


Morten Jakobsen (Seefeld) af Refsnæs afhænder al sin rettighed i gården Næs (nu: Lindenborg).

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item Morthenn Iepsens skødebreff paa Neess ♦

Datum mcdxxxiiii inprofesto Luce evangeliste ♦

b):

Morten Jenssen aff Reffs opladelsse breff paa thend rettighed hand haffde j thend gaard j[1] Ness j Hiellom herrit ♦

Anno 1437[2]

1. j] Forsøgt slettet ved overstregning, reg. B; mangler NKS 1567 fol. 2. Anno 1437] Datum 1437, NKS 1567 fol.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.