1434. 23. oktober.


Jens Klementsen, dekan i København og tilforordnet dommer af konciliet i Basel, frikender Peder (Lykke), ærkebiskop i Lund, og kapitlet sammesteds for al tiltale fra Mogens Gødesens arvinger.

Tekst efter reg.

Tekst

B 29 (a):

Johannis Clementis decanus Haffniensis förordnad domare utaf capitlet i Basel, tillijka med hr. Rösenbohm canonico, och hr. Laurentio Johannis vicario ecclesiæ Haffniensis dömer och frijerkänner archiepiscopen Petrum och canonicos Lundenses för all prästens sal. Magni Gotonis arfwingars tilltahl, som härmed skulle wara dödadt och uphäfwen. ♦ Datum d. 23 octob. 1434 ♦

E 102a (b):

Johannis Clementis decani Haffniensis och Johannis archidiaconi Roschildensis verificerade handlingskrifft angående capitels fremforde begierings puncter ♦ dat. 1434 ♦

E 102a (c):

Johannis Clementis decani Haffniensis, och Johannis Nicolaj clerici Roschildensis verificerade handling skrifft på thet som uthi Synodo bleef slutat på Lunde capitels framforde begierung skrifft ♦ dat. 1434 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.