1434. 25. oktober. Hammershus


Skipper Paul Beermann, som har lidt skibbrud ud for Sandvig, skænker Åge Nielsen (Sparre), foged på Bornholm, halvdelen af det strandede gods fra skibet, som Åge Nielsens mænd har formået at bjerge.

Tekst efter A.

Tekst

[Wythlycth zyeth alle jene de dissen] breff zen effthe horen lesen dat jk Paul Berman bekyenne vnde betywghe [myth dissen jeyenwerdyghen openen] breue dat ik vorbenomede Pauel Berman vor Sandwig reth myth mynime schepe [storem an my quam vnde] dreff my an dat land mang den stenen / nuwe dat vy unzsseme lyff berghen kondyn [vnde myn schip] brak dar ganzs [jntwey vnde] dat got in deme schepe vessende dreff vech vnde vordarff [das nicth me tobeuerende][1] / doch dreff an dat land mank den stenen vnde vart dar bergit vnde ræddyt [van] alle deme godhe twe bodme vasses xiij hwndyrt vaghenschottes xvj kleyne hwndyrt klapholtis j skok delen broken vnde vnghebroken vnde nicht mer / ♦

Dar oppe hebbe ik vorbenomede Pauel Berman my vor mechtiget van des kopmanz vegne mith dissen vorbenomede myn oppen breue vnde hebbe jk en endrackth vnde zone makyth myth deme eruerdyghe Ake Nielsone vogit oppe Borneholm dat jk vorbenomede villiklike vnbedwnghen vorbenomede Ake Nielsone gwnt hebbe des helffthe des vorbenomede bergeden godes / vnde thobynde ik my vorbenomede deme erzebischop van Lywndyn Ake Nielson houetman oppe Borneholm vnde ere denere vry vnde notlos holdyn vil vor al skade eddher na maningh de dar van komen kan beyde van myner vegne vnde och van ere uegne de hir nw nicht[2] jegenuerdigh synt / ♦

Tho merer visse vnde grotere vorwaryngh dat desse stukke al dyws to gan synt zo henghe jk vorbenomede Pauel Berman myn jnghezeghel nedden an dyssen breue myt ville vnde myt vitschap / ♦

Geuen vnde [screuen to] Hammershws na Godes bort dwzent vir hundirt in deme xxxiiij jar des [mandages vor Simonis et Jwde] ♦

1. [das nicth me tobeuerende]] grundet omfattende fugtskade er denne passus vanskelig at tyde. 2. nicht] herefter står overstreget nw i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.