1434. 15. november. Stockholm


Kong Erik 7. af Pommern garanterer, at han vil komme til retsmødet næstkommende 8. september med henblik på at bilægge stridighederne med Sveriges indbyggere.

Tekst

Erick medh guda nathe Sweriges / Danmarckz / Norges / Wendes och Gothes konun / och hertog i Pommern gør bekendt, at han vil komme til retsmødet på vor frue fødselsdag (8. september) i Stockholm, hvor et dommerkollegium bestående af danske, svenske og norske rigsråder skal bilægge stridighederne imellem ham og hans embedsmænd på den ene side og Sveriges riges mænd, indbyggere og almue på den anden. For kongens tilstedeværelse garanterer wort elskelige radh och gothe män aff Dannemarck som nw när osz äre / och her effter nempnes först biskop Olaf Knoop / grefwe Hannus / grefwe Witzlaf / her Steen Basze / her Eler Rönnow / Olaf Axelszon / Pawell Laxman / Otte Nielszon / Herman vanne Hagen / Henneke Grupendahl / Anders Haak / Clawz Ezeruum / Knuth Nielszon / Jon Jenszon / Kethil Axelszon / Grubbe aff Alsleff / Erick Geet / Eggert Frille / Jesze Nielson / Otte Kabell 7 Erick Mattiszon / Ewert Moltike / Hemming Walkendorp Krumpen / Palne Marsk / Welhel Ruut / Claus Nielszon / Boo Högh / Ewert Markman / Ficke Bylow / ♦ Datum in castro nostro Stockholm anno domini m cd xxx quarto secunda feria proxima post restum beati Martini episcopi et confessoris.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.