1434.. Staby sogn


Sognevidne af Staby sogn om en eng, som efter Peder Mogensens og hans hustrus død skal vende tilbage til Staby kirkes gård.

Tekst efter reg.

Tekst

Sogne windne aff Staby soggen, om en eng som effther Peder Mogenssens[1] och hans høstruis døed[2] skall egien falde till Staby kirckis gaardt ♦

1434. ♦

2. døed] Mgl. reg. A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.