1434.. Hammershus


Skipper Hans Sume, som har lidt skibbrud ud for Bornholm, skænker Åge Nielsen (Sparre), høvedsmand på Bornholm, halvdelen af det gods, som Åge Nielsens folk er i stand til at bjerge fra skibet.

Tekst efter A.

Tekst

Vytlicth zyeth alle jene de dessen breff zen effthe horen lesen dat jk Hans Sume bekenne vnde betywghe myth dissen jeyen werdighe myn oppen breue dat jk vornomde Hans Zwme myth myneme skepe in der se schorede vnde brach dar ganz in tywey dat vy vnzeme lyff nich berghen konden / den queme des eruerdigen manzs denere vnde undhersate Ake Nielsons / berghede vnde reddede[1] vnsme lyff vnde got van alle deme gode in deme schepe vesende iiij laste melzs v tunnen berzs i tunne honeges vnde nicth mer van alle deme gode / ♦

Dar oppe hebbe jk vornomde Hans Sume my vormectiget van des kopmanzs vegne vnde hebbe en endracth vnde sone makyt mith deme eruerdyghe man Ake Nielsone houitman oppe Borneholmen dat jk vorbenomde Hans Sume villichlike vnbedywnghen vornomde Ake Nielsone gwnt hebben des helffthe des bergeden godes / vnde tho bynde jk my vornomde Hans Sume / deme erzebischop van Lunden Ake Nielsone vnde eren denere vry vnde notlos holden vil vor al to sproke schade edder namaning de dar aff komen kan / ♦

To mere visse vnde grottere voruaryngh dat disse vorescrefne stukke al dyws to gan zynt zo hebbe ik vornomde Hans Sume myn inghesegle henget benedden an dissen breue mit ville vnde mit vitschap ♦

Gyeuen vnde schreuen oppe Hamers Hws na Godes bord mo cdo in deme xxxiiijo jar ♦

1. reddede] reddee, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.